ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Застраховка на покупката

PC Store публикува това на 10.06.2016 г.

 

Застрахователната програма "Защита на имуществото" позволява на клиентите на PCStore.bg да получат допълнителна сигурност за закупения продукт.

Това е застраховка, която защитава избраният от Вас лаптоп или таблет от рискове като:

 • Измокряне
 • Неволно счупване
 • Кражба с взлом
 • Пожар

 

Цена на застраховката

 • За лаптопи: + 3.8% върху цената на продукта, който желаете да закупите.
 • За таблети: + 7.0% върху цената на продукта, който желаете да закупите.

Пример:

1000 лв. (цена на примерен лаптоп) + 3.8% от стойността му (38 лв.) = 1038 лв. крайна цена за застрахован лаптоп.

В случай на частична щета застрахователят ще възстанови разходите, които са необходими за ремонта на повреденото застраховано електронно оборудване. В случай на пълна загуба застрахователят ще изплати на застрахованото лице застрахователната сума, която е намалена с размера на самоучастието, договорено в полицата. Застрахователната сума по полицата се формира на база фактурната стойност на техниката с включено ДДС.

 

Самоучастия:

 • 10% от всяка една щета с минимум 100 лв – за всички рискове за стационарно и мобилно оборудване, когато се намира на адреса, посочен като адрес на застрахованото имущество в полицата (без риска кражба)
 • 25% от всяка една щета от сумата на загубата за мобилно оборудване, когато се намира извън адреса, посочен като адрес на застрахованото имущество в полицата
 • 25% от всяка една щета от сумата на загубата за риска "Кражба”, независимо дали застрахованото имущество се намира на адреса или извън адреса, посочен като адрес на застрахованото имущество в полицата

 

Какво не се покрива в застраховката?

 • Самоучастието на Застрахования, посочено в полицата.
 • Бързоизносващи се части и консумативни материали, в това число спомагателни материали, сменяеми приспособления, сменяеми информационни носители, ленти, ремъци, зъбчати колела, светлинни източници и др. подобни
 • Щети, дължащи се на собствен недостатък, овехтяване, износване, одраскване, нащърбване, мухъл, ръжда, прояждане от насекоми и гризачи, производствен дефект
 • Щети от преднамерени и умишлени действия и/или груба небрежност на Застрахования, на неговите служители и/или лицата, работещи под негов контрол
 • Земетресение
 • Грабеж
 • Косвени щети – бездействие, закъснение, неустойки, денгуби, загуба на печалба, промени в цени и такси, курсови разлики, лихви, търговски загуби, обезценки, всякакви видове разноски и други косвени вреди и загуби, когато са предизвикани и от застрахователно събитие
 • Щети, причинени от избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни средства, поставени в близост до застрахованото оборудване с или без знанието и съгласието на Застрахователя
 • Увеличение на щетите, причинено по небрежност и/или неоправдан стопански риск от страна на Застрахования след настъпване застрахователно събитие, както и разходи за изменения (усъвършенствувания) на Застрахования обект, направени във връзка със застрахователно събитие; разходите за временен и/или частичен ремонт ще бъдат обезщетявани, при условие че той представлява част от окончателния ремонт и не увеличава общата стойност на ремонта
 • Щети, причинени от ядрени продукти и/или ядрени експлозии и последствията от тях.
 • Щети, причинени от война, стачки, бунтове, въстания, терористични действия, граждански вълнения, реквизиция, конфискация, национализация и др. подобни действия.
 • Щети, за които отговорност носят трети страни по силата на гаранционен срок, договор за поддръжка и други подобни.

 

При щета следвайте инструкциите, които ще получите при сключване на застраховката!

Във всеки случай при щета или в случай, че имате въпроси относно Вашата застраховка, можете да се обърнете за съдействие към служител, който ще Ви консултира и ще отговори на Вашите въпроси на тел. 02/ 40 20 000.

Застраховката е валидна за територията на Република България.

Позволяваме връщането или замяната на застраховани от нас продукти по време на 30-дневния срок след първоначалната покупка, но изискваме да бъдат спазени всички други наши условия за връщане или замяна.

 

Категории Как да поръчам

Не открихте това, което търсите?

Помогнете ни да подобрим тази страница

Имате препоръка? Открихте грешка?ДаНе