Застраховка "Защита на имуществото"

 

Застрахователната програма "Защита на имуществото" позволява на клиентите на PCStore.bg да получат допълнителна сигурност за закупения продукт.

Това е застраховка, която защитава избраният от Вас лаптоп или таблет от рискове като:

 • Измокряне
 • Неволно счупване
 • Кражба с взлом
 • Пожар

 

Цена на застраховката

 • За лаптопи: + 3.8% върху цената на продукта, който желаете да закупите.
 • За таблети: + 7.0% върху цената на продукта, който желаете да закупите.

Пример:

1000 лв. (цена на примерен лаптоп) + 3.8% от стойността му (38 лв.) = 1038 лв. крайна цена за застрахован лаптоп.

В случай на частична щета застрахователят ще възстанови разходите, които са необходими за ремонта на повреденото застраховано електронно оборудване. В случай на пълна загуба застрахователят ще изплати на застрахованото лице застрахователната сума, която е намалена с размера на самоучастието, договорено в полицата. Застрахователната сума по полицата се формира на база фактурната стойност на техниката с включено ДДС.

 

Самоучастия:

 • 10% от всяка една щета с минимум 100 лв – за всички рискове за стационарно и мобилно оборудване, когато се намира на адреса, посочен като адрес на застрахованото имущество в полицата (без риска кражба)
 • 25% от всяка една щета от сумата на загубата за мобилно оборудване, когато се намира извън адреса, посочен като адрес на застрахованото имущество в полицата
 • 25% от всяка една щета от сумата на загубата за риска "Кражба”, независимо дали застрахованото имущество се намира на адреса или извън адреса, посочен като адрес на застрахованото имущество в полицата

 

Какво не се покрива в застраховката?

 • Самоучастието на Застрахования, посочено в полицата.
 • Бързоизносващи се части и консумативни материали, в това число спомагателни материали, сменяеми приспособления, сменяеми информационни носители, ленти, ремъци, зъбчати колела, светлинни източници и др. подобни
 • Щети, дължащи се на собствен недостатък, овехтяване, износване, одраскване, нащърбване, мухъл, ръжда, прояждане от насекоми и гризачи, производствен дефект
 • Щети от преднамерени и умишлени действия и/или груба небрежност на Застрахования, на неговите служители и/или лицата, работещи под негов контрол
 • Земетресение
 • Грабеж
 • Косвени щети – бездействие, закъснение, неустойки, денгуби, загуба на печалба, промени в цени и такси, курсови разлики, лихви, търговски загуби, обезценки, всякакви видове разноски и други косвени вреди и загуби, когато са предизвикани и от застрахователно събитие
 • Щети, причинени от избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни средства, поставени в близост до застрахованото оборудване с или без знанието и съгласието на Застрахователя
 • Увеличение на щетите, причинено по небрежност и/или неоправдан стопански риск от страна на Застрахования след настъпване застрахователно събитие, както и разходи за изменения (усъвършенствувания) на Застрахования обект, направени във връзка със застрахователно събитие; разходите за временен и/или частичен ремонт ще бъдат обезщетявани, при условие че той представлява част от окончателния ремонт и не увеличава общата стойност на ремонта
 • Щети, причинени от ядрени продукти и/или ядрени експлозии и последствията от тях.
 • Щети, причинени от война, стачки, бунтове, въстания, терористични действия, граждански вълнения, реквизиция, конфискация, национализация и др. подобни действия.
 • Щети, за които отговорност носят трети страни по силата на гаранционен срок, договор за поддръжка и други подобни.

 

При щета следвайте инструкциите, които ще получите при сключване на застраховката!

Във всеки случай при щета или в случай, че имате въпроси относно Вашата застраховка, можете да се обърнете за съдействие към служител, който ще Ви консултира и ще отговори на Вашите въпроси на тел. 02/ 40 20 000.

Застраховката е валидна за територията на Република България.

Позволяваме връщането или замяната на застраховани от нас продукти по време на 15-дневния срок след първоначалната покупка, но изискваме да бъдат спазени всички други наши условия за връщане или замяна.

 

Помогнете ни да подобрим тази страница

Имате препоръка? Открихте грешка?ДаНе